[PDF] श्रीरामाची आरती | Shri Ram Aarti PDF Download in Marathi – PDFfile

श्रीरामाची आरती | Shri Ram Aarti in Marathi PDF download link is given at the bottom of this article. You can direct download PDF of श्रीरामाची आरती | Shri Ram Aarti in Marathi for free using the download button.

श्रीरामाची आरती | Shri Ram Aarti Marathi PDF Summary

Hello, friends today we are going to upload श्रीरामाची आरती / Shri Ram Aarti PDF to assist you all. Many of you are in search of the Shri Ram Aarti in pdf format but unable to find it don’t worry you are on the right website we are here for your assistance and here you can collect all the details of the Shri Ram Aarti PDF. Also, you can easily download Shri Ram Aarti PDF for free by clicking the link given below.

श्री रामाची आरती मराठीत आहे. विष्णुदासांची ही अतिशय सुंदर निर्मिती आहे. ही आरती खूप चांगली मंद रेडम आहे आणि जर एखाद्या चांगल्या गायकाने गायली तर ती एक आध्यात्मिक वातावरण तयार करते.

श्रीरामाची आरती | Shri Ram Aarti PDF

श्रीराम जयराम जय जय राम
श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

श्रीराम जयराम जय जय राम

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥ धृ ॥

कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।

कनकाचे हाट करी धनुष्यबाण ।

मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ।

मारुती हा पुढे उभा हात जोडून ॥ १ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।

भरत शत्रुघन दोघे चवर्‍या ढाळीती ।

सिंहासनी आरुढले जानकीपती ।

सिंहासनी आरुढले जानकीपती ॥ २ ॥

 राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।

लक्षुमणाने सेवा केली रामचंद्राची ।

चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ।

चौदा वर्षे आहार निद्रा नाही तयासी ॥ ३ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।

आता मागणे हेची ।

विष्णुदासनामा म्हणे मागणे हेची ।

अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ।

अखंडित सेवा घडो रामचंद्राची ॥ ४ ॥

राम ।

श्रीराम जयराम जय जय राम

श्रीराम जयराम जय जय राम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर मेघश्याम

आरती ओवाळू पाहू सुंदर घनश्याम ॥

you can download the श्रीरामाची आरती / Shri Ram Aarti PDF by clicking on the link given below.

Leave a Comment